شروعی تازه یا پیغامی به عربستان سعودی؟

شروعی تازه یا پیغامی به عربستان سعودی؟

اخیرا در رابطه با دیپلماسی دفاعی پاکستان، موضوعی کاملا محسوس پدیدار شده است. رئیس ستاد ارتش پاکستان (COAS)، ژنرال قمر جاوید باجوا، طی سفری رسمی به ایران رفت . این نخستین سفر یک مقام ارتش پاکستان در حدود سه دهه اخیر به ایران بود. 

ادامه مطلب