آمادگي ژاپن براي همکاري در صنعت نفت و برق ايران

آمادگي ژاپن براي همکاري در صنعت نفت و برق ايران

وزير اقتصاد، تجارت و صنايع ژاپن با اشاره به افق روشن همکاري‌هاي اقتصادي تهران – توکيو گفت: توسعه همکاري با ايران در اولويت همکاري‌هاي بين‌المللي ژاپن قرار دارد.

1439111607302_198154_orig

 

ادامه مطلب