سخنان صریح وزیر خارجه عراق درباره نیروهای مردمی و دخالت بیگانگان

سخنان صریح وزیر خارجه عراق درباره نیروهای مردمی و دخالت بیگانگان

وزیر امور خارجه عراق نبرد برای آزادسازی موصل را نبردی دشوار توصیف کرد و افزود: این نبرد را نمی توان ظرف چند هفته به پایان رساند.
او همچنین بر حضور نیروی بسیج مردمی در نبرد آزادسازی موصل تاکید کرد و گفت کسی نمی تواند این نیرو را حذف کند.
وزیر امور خارجه عراق با اشاره به تلاش های آنکارا برای باقی نگه داشتن نیروهایش در پایگاه بعشیقه، هرگونه نقش آفرینی ترکیه را در نبرد موصل رد کرد و درباره امکان واکنش نظامی در برابر اقدامات این نیروها هشدار داد.
ابراهیم الجعفری در نخستین سئوال درباره نبرد آزادسازی موصل و دورنمای آن گفت: «به دشواری می توان تاریخی مشخص را برای پایان نبرد آزادسازی موصل مشخص کرد به ویژه که این یک جنگ متعارف نیست بلکه شامل جنگ و گریز و دفاع و عقب نشینی می شود.
هدف، یافتن پناهگاه کسانی است که پنهان شده اند و در خانه ها و پشت سپرهای انسانی سنگر گرفته اند. این افراد نزدیک به سه سال است که در منطقه حضور دارند و قطعا برای خود پناهگاه آماده کرده اند و به خوبی می توانند از مکانی به مکان دیگر و از یک سنگر به سنگر دیگر بروند.

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c

ادامه مطلب