آمادگی ایران برای کمک به ماموریت های حفظ صلح

آمادگی ایران برای کمک به ماموریت های حفظ صلح

غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در کمیته چهارم مجمع عمومی این سازمان که به منظور بررسی مسائل مربوط به عملیات حفظ صلح برگزار شد، گفت: حمایت از غیرنظامیان مسئولیت اولیه کشورهای میزبان است و مداخله نظامی سازمان ملل یا هر نیروی خارجی به بهانه حمایت از غیرنظامیان قابل پذیرش نیست.

%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88

خوشرو در این نشست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایجاد هرگونه سازوکار توسط ملل متحد برای رسیدگی به چالش های پیش روی عملیات حفظ صلح، اعزام صلح بانان یا تمدید مأموریت یک عملیات، باید با نهایت توجه و احترام به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و دیگر اصول حاکم برعملیات حفظ صلح صورت پذیرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تأکید می کند که اصولی مانند رضایت طرف های درگیر، عدم استفاده از زور به جز در دفاع از خود، بی طرفی، احترام به اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی همه کشورها و مداخله نکردن در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی آنان است، بایستی کاملاً محترم شمرده شوند.
نماینده دائم کشورمان در پایان با اشاره به استفاده فزاینده از فناوری های نوین در مأموریت های حفظ صلح اظهار داشت: با وجود قابل درک بودن استفاده از این فناوری ها بدلیل پیچیدگی مأموریت های حفظ صلح، با این حال جمهوری اسلامی ایران تأکید می کند که جنبه های حقوقی استفاده از فناوری های نوین و جمع آوری اطلاعات باید طی فرایندهای مناسب بین دولتی بررسی شود.

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!